Ulsetvarden
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Ulsetvarden

Terreng: Åpen skog
Høyde over havet: 288 meter
Primærfaktor: 30 meterLynghei og granskog på Ulsetvarden.

Den som har tegna kartet over området rundt Ulsetvarden, har gjort en særdeles dårlig jobb. De fleste stiene som er markert på kartet har enten grodd igjen, eller de går en annen plass enn det som er markert. Til gjengjeld finnes det flere hus og veier i området enn kartet forteller deg om. Så vi kan trygt slå fast at når det gjelder Ulsetvarden, så stemmer ikke kartet og terrenget overens.

Ulsetvarden befinner seg i et kulturlandskap, noe som har både positive og negative sider. Personlig liker jeg naturlandskap best, men viss du er glad i enger, granskoger, beitemarker og gjerder, så er Ulsetvarden et godt valg. På denne åsen finner man også det som nesten kan kalles for "eineheier", samt en ting som er ganske unikt for Åsane: einer store som trær.

Toppen av Ulsetvarden er litt spesiell. Halvparten er nemlig fullstendig skogdekt, mens halvparten er åpen lynghei. Nedenfra ser dette litt rart ut, men det er ganske koselig når du kommer opp. Trærne blokkerer noe utsikt, men til gjengjeld gir de også litt ly for vinden. Og det er jo også kjekt at det finnes topper som denne, som er litt sære og annerledes.

Utsikta er ganske bra. Man kan se både sentrum av Åsane, og nordover mot Toppe og Salhusfjorden. Det er litt utsikt også østover, selv om skogen her blokkerer det meste. Mot vest ser man rett på Geitanuken.

Vei
Det er en del folk som synes det er kjekt å gå fra Geitanuken og videre til Ulsetvarden. Og det er det jo også, ettersom det går en sti her. Men fra Geitenuken starter denne stien ganske langt unna der den er markert på kartet, så den er vanskelig å finne viss du går etter kart. Stien starter egentlig lenger mot vest.

Viss man ikke vil gå i fra Geitanuken, så kan man f.eks. også komme til Ulsetvarden ved å ta buss 4 til Salhuskrysset. Man går derfra oppover den såkalte "Myrdalsveien". Men man trenger ikke å gå helt til Myrdal. Det er litt bedre å gå viss du tar av på den lille veien som går opp bakken til høyre rett før du kommer til haugen Egga. På denne veien er det både et gult hus nede der du skal ta av, og også et gult hus øverst. Rett før du kommer opp til det andre gule huset, går det en slags veisti opp mot engene på haugen. Stien er litt utydelig noen steder, men blir ganske markert etter hvert som det blir mer vegetasjon rundt. Følg stien rett fram, og du kommer opp til toppen.Utsikt over Åsane sentrum.


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering