Bergentopp 200
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Apper for Android

Norsk fjellkompass
Dette er stort sett den eneste appen jeg bruker når jeg er på tur. Den har alt man trenger: kart, kompass og kamera. Kompasset viser piler som peiker mot alle de nærmeste ås- og fjelltoppene dine, og du får enkelt vite navn på, retning mot, og avstand til alle. Appen viser også norsk turkart (topografisk rasterkart fra Statens kartverk), og 'augmented reality' med mulighet for å ta bilder. Med to raske klikk kan du også åpne toppens oppføring i Bergentopp 200 (for de toppene det gjelder), eller se andre turblogger fra Norsk fjellforum. For både telefoner og nettbrett.
Europeisk fjellkompass
Samme som over, men dekker hele Europa. Kan imidlertid ikke vise kart fra Statens kartverk eller turblogger. Anbefaler Norsk fjellkompass så lenge du er i Norge.


7-fjellskompasset
Samme som Norsk fjellkompass, men viser kun de sju fjell i Bergen. Til gjengjeld viser den også kart over 7-fjellsturen!
Nordiske fjell
Dette er en tilleggspakke for Norsk fjellkompass. Den inneholder datasett for topper i de andre nordiske landa. I tilfelle du skulle bevege deg ut av Norge innimellom.(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering