Beitelen
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Beitelen

Terreng: Åpen skog
Høyde over havet: 260 meter
Primærfaktor: 115 meterFjellbjørkene trives på Beitelen.

Beitelen gir en helt ny dimensjon til begrepet "åpen skog", og her finner man nærmest prototypen på dette. Det er mange store, åpne felter med nakent fjell. Og mellom dem finner man en skog som stort sett alltid er løs og luftig. Øverst er det fjellbjørkene som dominerer, mens det blir mer furu lenger ned. Det er vel ikke nødvendig å nevne at dette gjør Beitelen veldig vakker?

Toppunktet er helt snaut, og ligger på en ganske flat haug. Ettersom det også er ganske flatt rundt haugen, så får man ikke så god utsikt derfra. Men litt lenger unna vrimler det av gode utsiktspunkt. Ikke minst vil jeg trekke fram Langeleinane. Her er det et stort område med nakent fjell. Det står en liten steinvarde her, og man har skikkelig bra utsikt mot Spåkevatnet.

Vei
Ta buss 91 til Spåkevegen. Litt bortenfor stoppet ser du en bekk som renner ned mot Gaupåsvatnet. På høyre side av bekken går det en vei litt flatt oppover. Når du har passert det øverste huset går veien over fra asfalt til steinete turvei.

Etter relativ kort tid passerer du noen strømledninger. Du vil da se at det går en sti oppover til høyre, og stien følger under strømledningene et ganske langt stykke. Men til slutt tar strømledningene en sving mot høyre, mens stien fortsetter rett fram. Den går først innom utsiktepunktet ved Langeleinane, før den fortsetter videre mot toppen av ryggen. Når du kommer opp dit, ser du en litt mindre sti som går gjennom bjørkekrattet til toppen.Spåkevatnet sett fra Langeleinane.


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering