Kampen
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Kampen

Terreng: Skog
Høyde over havet: 230 meter
Primærfaktor: 40 meterToppen av Kampen er en liten haug med einer på.

Jeg grua meg lenge til å måtte gå tur på Kampen. Første gang jeg hørte Kampen kalle, var nemlig på tur ned fra Solbakkafjellet. En av turveiene mot fjellet passerer over den nederste delen av Kampen si østside, og derfra er det tilsynelatende ganske kort opp. Men veien opp er blokkert av en granskog av den verste typen. Og alle sauegjerdene i området bidrar til å gjøre stedet enda mer ufremkommelig. Kampen så ut som en svart, stikkende, helveteshaug.

Men når man først har et prosjekt Bergentopp 200 som må gjennomføres, så kan man ikke bare skulke unna en topp sånn helt uten videre. Jeg måtte ha en grunn til å skulke unna. Viss jeg kunne klare å definere Kampen som en irrelevant topp som ikke fortjener å være med i prosjektet, så kunne jeg kanskje slippe å gå dit.

Hvilke topper som får bli med i Bergentopp 200 er helt og holdent en subjektiv avgjørelse. En topp får rett og slett bli med viss jeg syns at den fortjener det. Kriteriene for valget er blant anna primærfaktor og høyde sammenligna med de nærmeste toppene, avstand til andre topper, og om toppen faktisk har et navn eller er godt kjent.

Kampen figurerer på kartet med to synlige nivålinjer. Telling av innzooma nivålinjer avslører en primærfaktor på ca. 40 meter. Det er det nest høyeste av alle toppene i området, bare slått av Solbakkafjellet. Samtidig er det ganske langt fra toppen av Kampen til toppen av Solbakkafjellet. Så langt at Bergentopp 200-kartet blir mangelfullt uten å ta med en topp herfra. Så Kampen må uten tvil bli med i samlinga. Jeg har altså ikke noe valg, men er nødt til å ta en tur opp dit. Men det blir ikke fra øst.

Derimot starta turen fra vestsida, nærmere bestemt fra Austevoll ved Kalandsvatnet. Først opp en skogsvei gjennom en granskog. Deretter opp et bratt jorde, og gjennom en ny granskog. Siste bit mot toppen gikk gjennom en blanda skog med mye løvtrær, og noen graner. Området er ganske nedbeita av sauer.

Toppen ligger på en rygg som er ganske åpen. Her finner man det jeg kaller for «eineheier», dvs. et skogløst landskap med mange små einer. Fra nederste del av denne ryggen har man veldig god utsikt mot Kalandsvatnet. Rundt selve toppunktet vokser det dog en del trær.

Mi frykt for at Kampen var en helveteshaug viste seg altså å være fullstendig ubegrunna. Dette var et flott sted, der det absolutt var kjekt å gå tur. Det illustrerer også den store fordelen med prosjekt Bergentopp 200: Jeg får sett så mange fine steder som jeg ellers aldri ville ha fått sett.

Vei
Ta buss 600 til Austevoll. Herfra ser du en enkel vei som går inn mot noen bondegårder, på motsatt side av vannet. Fra denne veien går det en avstikkervei ut til høyre. Denne går oppover langs bekken i dalen på sørsida av Kampen. Følge denne veien oppover til du kommer til det første platået. Her er det et stort jorde, som strekker seg bratt oppover til venstre for deg. Gå opp her, og du vil se at du befinner deg på en rygg. Herfra går det en liten sti innover i granskogen oppover ryggen. Etter hvert som granskogen går over i løvskog, vil du se at du befinner deg på et nytt platå. Og toppen befinner seg på en ny rygg til venstre. Stien forgreiner seg opp i flere småstier og dyretråkk her, men det er bare å klatre opp den lille bakken mot den nye ryggen, så ser du toppen med en gang.Fra utsiktspunktet ser vi Kalandsvatnet i full figur.


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering