Birkelandsnipa
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Birkelandsnipa

Terreng: Fjell
Høyde over havet: 288 meter
Primærfaktor: 140 meterGranskogen sprer seg på Birkelandsnipa.

Noen turer blir ikke som man trur. Jeg burde ha nok erfaring fra turgåing i Åsane til å vite at kart er verdiløse i denne bydelen. Så skal man på Birkelandsnipa trenger man ikke kart, man trenger enten lokalkunnskap eller en god dose tålmodighet kombinert med prøving og feiling. Heldigvis hadde jeg det siste. Men det ble en del bomturer, der "stiene" jeg fulgte plutselig endte i sinnsyke vegger av einer.

På topplatået er det veldig flott. Litt skjemmende at det vokser så mye gran rundt varden, men man har alikevel god utsikt i alle retninger.

Terrenget på Birkelandsnipa kan deles inn i flere ulike deler:

1. Nederst er det jorder og enger som brukes av bøndene i området
2. Over jordene er det et lag av nesten ugjennomtrengelig einekratt
3. Deretter kommer man inn i en skog hvor toppskiktet domineres av løvtrær. Men einene vokser nesten like tett inne i skogen, som i krattet nedenfor. Og einene er høye.
4. Over skogen finnes det enda et belte av einekratt. Her er de lavere enn lenger ned, men alikevel veldig vanskelig å gå gjennom
5. Så kommer man endelig opp til selve fjellet, et åpent landskap av lyng, gress og bare noen få, spredte trær
6. Før man helt oppe på toppunktet finner en liten granskog.

Vei
Ta buss 38 eller 91 til Blindheim vest. På østsida av veien ser du et stort, flatt jordbruksområde. Her går det også en liten sidevei innover mot noen hus. Like ved huset går det an å gå oppover markene.

Det renner en liten bekk ned gjennom den trange dalen. Det er ikke helt lett å se hvordan det er best å gå oppover markene, men du skal opp til bekken. Når du er ved bekken kan du følge denne oppover. Det går en liten sti langs bredden. Etterhvert som du kommer et stykke oppover, vil du se at noen har hogd en vei gjennom einekrattet. Fra Blindheimsvegen er dette eneste sted det er praktisk mulig å gå opp! Viss kartet ditt sier noe anna, så tar kartet ditt feil (tru meg, jeg har forsøkt...).

Når du kommer opp til toppen av skaret (Kvamsskaret), går det en sti til venstre opp til toppen.Åpent landskap. Toppen ligger ved de grantrærne som så vidt ses helt til venstre på bildet.Fra toppen ser vi rett ned på Nonhøyen. Flaktveit helt til venstre på bildet.Birkelandsnipa sett fra Birkeland.


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering