Sveåsen
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Sveåsen

Terreng: Skog
Høyde over havet: 266 meter
Primærfaktor: 54 meterStien går rett over toppen av Sveåsen.

Liker du å se ut over vann? Viss du svarer "ja" på det spørsmålet, så bør du avlegge Sveåsen et besøk. Fra Sveåsen har du nemlig utsikt mot flere forskjellige vann: Kalandsvatnet, Ulvvatnet, Jordavatnet og Hamretjørnene. Du ser ikke alle samtidig riktignok, men man kan vel ikke forlange alt heller?

På toppen er det et skilt med teksten "Sveåsen". Det var brukket og lå på bakken under mitt besøk, men du skal ikke se bort i fra at det står oppreist under ditt. Fra toppen ser man så vidt Kalandsvatnet langt borte, men toppen er nok ikke den mest spektakulære når det gjelder utsikt.

Derimot finnes det to faktisk spektaktulære utsiktspunkter litt nedenfor toppen. På nordsida er det en kort avstikker fra hovedstien mot et veldig fascinerende sted. Her ser du Jordavatnet, du ser flere av alle de smååsene som til sammen utgjør Fanafjellet, og ikke minst så ser du alle de flotte småvanna i dalen mellom Sveåsen og Lauvåsen. Hvilket underbart sted!

Sør for toppen finnes et utsiktspunkt som kanskje er enda bedre. Herfra ser du hele Ulvvatnet, og du får ellers et fantastisk overblikk over de flotte skogsområda på grensa mellom Bergen og Os. I motsetning til det nordlige utsiktspunktet, så innbyr det sørlige også til en lengre pause. Her er landskapet ganske åpent, med masse nakent fjell og lyngheier. Perfekt å slå seg ned på. Dette er nemlig et sted man kan være lenge!

Vei
Man kan om man ønsker det gå fra Fanasæter. Det går en tursti rundt Jordavatnet (som bare delvis er markert
på kartet), og fra denne stien kan man lett ta inn på skogsveien ved Sveåsen. Se f.eks. veibeskrivelsen i artikkelen om Lauvåsen.

Eventuelt kan man gå i fra Kismul ved Kalandsvatnet. Nå går det dessverre ingen busser langs veien her, selv om det er flere busstopp langs strekninga. Det er litt langt å gå fra Osveien og ut til Kismul, så et transportmiddel er å anbefale. Personlig vil jeg gjerne slå et slag for sykkel. Langs hele veien på sørsida av Kalandsvatnet er det en veldig fin sykkelvei. Når man kommer til Kismul, går det en privat vei oppover forbi noen hus. Etter husa kommer man til en bom anlagt av Bergen kommune. Bommen gjør det klart at du går inn på en turvei, og at motorisert ferdsel ikke er tilllat.

Følg skogsveien oppover, og ta til høyre i de første kryssa, så vil du etterhvert finne to stier opp til Sveåsen. Den første av disse stiene starter idet du kommer til en granskog. Stien er merka med rødt, og går opp til Sveåsen fra sørsida. Den andre stien finner du viss du følger skogsveien til den slutter. Herfra går det en sti opp langs ryggen på nordsia. Begge veiene er omtrent like lange. Viss du går fra sør, må du imidlertid passe på å ta til høyre i et stikryss et stykke bortover stien. Krysset er litt vanskelig å se, og glømmer du deg av kan du være på vei ned mot Djupvik istedenfor. Du kan merke deg at du ikke skal krysse strømledningene. Viss du gjør det, har du gått for langt.
Utsikt fra toppunktet: Vi ser Kalandsvatnet i det fjerneFra utsiktspunktet på sørsida: Her ser vi Ulvvatnet med Lysehornet rett bak.Og her ser vi ut fra utsiktspunktet på nordsida: Jordavatnet bakerst, og Fanasåta/Naknekampen er den toppen som rager høyest


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering