Ljosvollsvarden
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Ljosvollsvarden

Terreng: Skog
Høyde over havet: 301 meter
Primærfaktor: 75 meterFin varde, men stygt sted

Jeg har ikke så mye positivt å si om Ljosvollsvarden. Selve varden er fin, det skal være sagt. Det er ikke mange topper som har sånne solide og flotte steinvarder som denne. Men ellers er Ljosvollsvarden trasige greier.

Toppunktet ligger inne i en veldig tett og ugjennomtrengelig granskog. Skogeierne burde ha vist storsinn nok til å holde industriskogene sine unna steder som dette. Men den gang ei. Heldigvis er det nylig gjennomført flathogst på østsida, så det går greit å ta seg fram til varden allikevel. Men dette så virkelig ikke pent ut! Ljosvollsvarden ville vært en god kandidat til prisen for "Bergens styggeste topp".

Vei
Jeg er ikke godt nok kjent i området til å beskrive en korteste vei opp. Det er mulig å gå opp gjennom det flathogde området, og det er muligens korteste vei. Men stedet er så stygt og fullt av lause greiner fra hogsten, at det ikke føles noe fristende å gå der.

Så jeg vil heller anbefale å gå fra Valle, en tur som tar litt over en halvtime i rolig tempo. Ta i så fall buss 600 til Valle. Om du kom fra sentrum, gå over gangfeltet og fortsett litt tilbake (nordover). Her går det en vei opp til bolighusa i lia. Rett før du kommer til det øverst huset går det en sti opp til høyre.

Følg stien oppover, og du er snart oppe på Birkelandsfjellet. Her oppe er det et virvar av stier, men følg stiene som går sørover, så vil de lede deg mot Ljosvollsvarden. Du skal holde deg på vestida av åsen heile tida.

Riktignok regnes Birkelandsfjellet og Ljosvollsvarden som to forskjellige åser, men høydeforskjellen mellom dem er så liten at det er knapt merkbart at du forlater Birkelandsfjellet og går opp på Ljosvollsvarden. Men når du er på Ljosvollsvarden fortsetter stien langs vestsida av granplantefeltet. Korteste veien til varden er rett gjennom granskogen, men du vil ikke gå gjennom der. Følg heller stien langs kanten av plantefeltet, til du om litt kommer til enden av feltet med flathogst. Ta til venstre her, og du vil passere flere små hauger. Rett før det begynner å gå ned igjen på østsida av åsen, skal du gå inn i granskogen. Du kommer nå rett bort til varden.Utsikt over flathogstfeltet


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering