Veten
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Veten

Terreng: Fjell
Høyde over havet: 486 meter
Primærfaktor: 390 meterAll jorden skal tilbe deg og lovsynge deg!

Veten er det høgeste fjellet i Åsane. Toppen gir enestående utsikt i de fleste retninger, og varden her oppe er stor og majestetisk. Det er til og med laga en benk rundt den! Sammenligna med tvillingtoppen Høgstefjellet, så har Veten litt bedre utsikt og definitivt kulere topparti. Høgstefjellet har imidlertid litt morsommere stier, og finere landskap. På østsida av Veten er det litt ødeleggende at det er planta så mye gran.

Veten er ellers kjent for å være et fjell der det er masse hoggorm, og det kan jeg bekrefte at stemmer.

Vetesystemet
En vete er en varde av brennbar ved. Disse ble tidligere brukt til å varsle om fiendtlige angrep og ufred. Vetene ble derfor bygd på steder der de er godt synlig fra lang avstand, og de står i et nettverksystem. Ved et fiendtlig angrep ble veten antent. Når folk på neste vete så at en annen vete brant, så satte de fyr på sin vete også. På den måten fikk man raskt varsla over store avstander at det var et angrep på gang. De første kjente omtaler av veter er fra rundt år 650, men de fleste ble bygd periodevis mellom år 900 og 1800. Flere lover i denne perioden har hatt et påbud om veter og vetevakt, samt straffebestemmelser om loven ikke ble fulgt.Super utsikt mot Nord-Hordaland.Denne metallplata er skrudd fast ved siden av varden på toppen.Veten sett fra Høgstefjellet.Veten sett fra Ikea. Toppen ligger på venstre side av fjellet.


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering