Vardfjellet
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Vardfjellet

Terreng: Fjell
Høyde over havet: 356 meter
Primærfaktor: 15 meterStrømlinjer over Vardfjellet.

Vardfjellet er en av de små toppene rundt Høgstefjellet i Åsane. Skal du gå videre til Høgstefjellet, så er Vardfjellet et naturlig første mål. På vestsida er fjellet ekstremt fint. Her er det en veldig fin og åpen skog med masse lyngheier og einer. På østsida er det dessverre mørk og trist granskog. Granskogen her strekker seg nesten helt opp til toppen. Fra toppen kan man se hvordan granplantasjen sprer seg sjøl videre, ved at det er masse små grantrær der plantasjen slutter. På mange måter har Vardfjellet sånn sett mye til felles med nabotoppen Ulsetvarden. Men på Vardfjellet er ennå toppartiet helt uten skog.

Vei
Ta buss 35 til Bir gjenbruksstasjon. Fortsett et lite stykke til langs veien, og du ser snart et skilt med teksten "Høgstefjellet" som peiker inn mot et anleggsområde. Stien starter på venstre side rett etter innkjørselen (du skal ikke gjennom bommen).Utsikta må nytes så lenge det varer!


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering