Ulriken (lav topp)
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Ulriken (lav topp)

Terreng: Fjell
Høyde over havet: 606 meter
Primærfaktor: ?Den lave Ulrikstoppen sett fra den høye.

Antennetårnet på Ulriken er synlig fra det meste av Bergen. Dette ble bygd i 1959, og står på en mindre topp, litt nedenfor Ulrikens høyeste punkt. Bygginga var konfliktfull, ettersom mange frykta at det ville skjemme fjellprofilen på en særdeles negativ måte. Men nå er det slutt på all konflikt, og ulrikstårnet har blitt en integrert del av byens profil. Det er til og med lysstetting på tårnet om vinteren. Opp til tårnet går det taubane (bygd i 1961), og det finnes også en utsiktsplattform med både kiosk, resturant og butikk. Disse drives av Ulriken 643 (http://www.ulriken643.no/)

Mer storslagen utsikt enn du får fra Ulriken skal du lete lenge etter. Ulriken har nok den beste utsikta mot sentrum og landskapet ellers langt borte. Men totalt sett liker jeg allikevel utsikta fra Løvstakken best, ettersom du fra den ser mer av byen.

Svært mange trur at denne toppen er 643 meter høy. Men det er den altså ikke!

Aktiviteter
Ulriken har gjennom årene blitt benytta til flere forskjellige aktiviter. "Ulriken utfor" var opprinnelig navnet på et skirenn ned den bakken som heter Korketrekkeren. Dette ble første gang arrangert i 1963, og på det meste hadde det hele 15 000 tilskuere. Men etterhvert har det blitt dårligere og dårligere med skiføre i Bergen, så fra slutten av 70-tallet slet de med stadige avlysninger pga. dårlig føre, og er i dag nedlagt. Navnet har imidlertid blitt overtatt av et terrengsykkelløp. Ned fra Ulriken går det nemlig også ei ganske bratt løype for terrengsykling. Som om ikke det er nok, så finnes også motbakkeløpet "Ulriken opp", og turmarsjen "Ulriken over". Sistnevnte har imidlertid nå bytta navn til "Vidden over". Ulriken er også et populært utgangspunkt for hangliding. Fra Ulriken kan man nemlig hoppe uten å fortstyrre flytrafikken.

Vei
Enkleste ankomst til denne toppen er selvsagt å ta Ulriksbanen. Viss du istedenfor vil gå, så er korteste vei opp nettopp fra Ulriksbanens nedre stasjon. Herfra går det en godt nedtråkka sti oppover fjellsida. På godværsdager er den ekstremt mye brukt, og av den grunn også svært slitt enkelte steder.

Sang til Bergen
Bergens offisielle bysang heter "Udsigter fra Ulriken". Den handler om en person som står på Ulriken og ser ut over byen, og er skrevet rundt 1790 av Johan Nordahl Brun.

Jeg tog min nystemte Cithar i Hænde;
Sorgen forgik mig pa Ulrikens Top.
Tænkte paa Bauner, om de skulde Brænde,
og byde Mandskab mot Fienden op;
følede Freden, blev glad i min Aand,
og greb til min Cithar med legende Haand.

Værdige , gamle, graaskallede Bierge,
I, som omgierde min Fædrene-Bye,
I, som saa mangen en Torden afværge,
og sønderbryde electriske Skye!
Yndig er dalen, I hegne mig ind,
og Foraar og Dalen oplive mit Sind.

Herfra fortryllende Syner jeg skuer,
Lungegaards Vandet, den Slette saa blaa,
Nyegaards Alleens løvkronede Buer,
derunder prydede Skiønne at gaae,
deromkring Markens dens festlige Dragt,
det Guld i det Grønne den blomstrende Pragt!

Tæt ved mig Alrikstads dobbelte Slette,
Kongeborg fordum og brugbar til Strid,
skiøn af Naturen, om Fortrin vil trette
med selve Nyegaard, som prunker med Flid,
der løb fra Svartedig skummende Aae,
der saae jeg Møllehiul flittig at gaae.

Bedre frem, Bergen, det Handelens Sæde,
strækkende Arme om seilbare Vaag.
Derhen høifarmede Jægter med Glæde
rustes hver Sommer til dobbelte Tog;
derfra gaae Skibe saa vide om Land;
der kiøber, der sælger, der handler hver Mand.

Der seer jeg Skoven af Masterne høie,
handlende Stuers bredvaiende Flag;
Vippebom seer jeg sig flittig at bøie,
flittig at hæve. – Tagenternes Slag
paa dette Handels-Claveer gav Musik,
og Vare af Skuderne dandsende gik.

Nu tog jeg Vand af den springende Kilde.
herudaf Oldtidens Kiempeslægt drak.
Naar de lykønske sit Fædreland vilde,
Sverdet af Skeden tillige de trak.
Vee! den, saa sang de, saa synger jeg og,
den Nidding, som Sverd imot Fødeland drog.

Freden, o! Bergen! din Rede beskierme,
Sommeren krone hver Ager med Brød!
Ilden og Sverdet dig aldrig fornærme,
Havet dig aapne sit frugtbare Skiød!
Da mellem Biergene syv skal du staae,
naar nybaget Kiøbstad i Luften maa gaae.

Jeg drak den Skaal, som mig Ulriken skienkte,
drikker den samme, I, som have Viin!
Hver, som oprigtig mod Fødeby tænkte;
Lod denne Munterheds Skaal være sin.
Held for vort Bergen, for Fødeland Held!
Gid alting maa blomstre fra Fiere til Field!
Utsikter fra Ulriken: Herfra fortryllende syner jeg skuer!


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering