Hamrefjellet
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Hamrefjellet

Terreng: Skog
Høyde over havet: 280 meter
Primærfaktor: 130 meterHøyeste punkt på Hamrefjellet. Det er kanskje litt uklart, men den hvite dingsen på bildet er altså en varde.

Dette er høyeste punkt i området Smøråsen/Hamrefjellet ("Smøråsfjellet"). Selve toppen var imidlertid en skuffelse. Jeg hadde ventet meg et fjellaktig landskap her, av tre enkle grunner: Toppen heter Hamrefjellet, stien rundt kalles Viddestien, og toppen er markert som over skoggrensa på kartet. Men her var det bare grå og trist (plantet) granskog allikevel. Dessverre skygger skogen for det meste av utsikt, så det var ganske kjedelig her.

Tilrettelegging
Men selv om selve toppen var ganske kjedelig, så er resten av Hamrefjellet mye bedre. På Hamrefjellet og Smøråsen har velforeninga Smøråsfjellets venner (http://smoraasfjellet.wordpress.com/) gjennomført mye tilrettelegging. Blant annet har de forbedret og holdt vedlike turveier, og det er hengt opp turkart med jevne mellomrom langs hele veien. Det er også bygd opp enkelte ting som f.eks. gapahuk og morsomme trefigurer. Blant annet det berømte Smøråstrollet.

Byfjellstatus
Smøråsfjellets venner jobber også med at Smørås/Hamrefjellet skal bli en del av de såkalte Byfjellene i Bergen. Det vil i så fall innebære at området får varig vern. Smøråsfjellet er det viktigste turområdet for folk i fana bydel, men bebyggelsen kryper stadig lenger oppover.

Militærveien
I dalen mellom Smøråsen og Hamrefjellet ligger det idylliske Bjørnevatnet. Rundt dette vannet, og opp på Hamrefjellet, går det en turvei som kalles for "Militærveien". Denne veien ble opprinnelig anlagt for at man skulle kunne kjøre kanoner og forsyninger opp på Hamrefjellet i en krigssituasjon. I dag er den imidlertid en ren turvei.

Vegetasjon
Som navnet tilsier, så har Hamrefjellet tidligere vært helt skogfritt. Det ble gjennomført mye hogst for å produsere trekull fram til 1700-tallet, og i tillegg har området blitt brukt til mye beiting. Fra 1800-tallet begynte åpne lyngheier å bre seg utover åsen. Men etter at man for alvor startet med skogplanting fra 1950-60-tallet, så har skogen vokst raskt. Nå er den så godt som helt skogdekt. Det er anslått at det kreves beite av 40 kuer eller 100 sauer for å holde toppartiet over skoggrensa. Men det er ikke realistisk i dag.

Nøttveit gård
Opp mot Hamrefjellet ligger gården Nøttveit. I liket med Smørås gård, ble Nøttveit også ryddet i vikingetida. Og den har i likhet med Smørås også vært sæter under Skjold i en periode før den ble egen gård igjen. Bjørnevatn utgjør grensa mellom gårdene Smørås og Nøttveit.

Vei
Ta buss 76 til Smørås, og gå av ved Smørås snuplass (endestastjon). Gå deretter opp veien til høyre, som er skiltet med "Smøråsfjellet".


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering