Lyseskarfjellet
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Lyseskarfjellet

Terreng: Åpen skog
Høyde over havet: 313 meter
Primærfaktor: 160 meterAntennemastene på toppen.

Lyseskarfjellet er høyeste punkt i den delen av Fanafjell-området som ligger i Bergen kommune. Det er ganske åpent på toppen og litt nedover den vestlige sida. Mot øst er det derimot mer vegetasjon og brattere.

Hisdalen naturreservat
Fra toppen av Lyseskarfjellet, og ned til havet på sørsdia, er skogen vernet. En plakat på toppen har følgende tekst:
"Hisdalen naturreservat. Området som er omlag 2611 dekar stort og ligg mellom 0-300 moh. vart verna i 1999. Føremålet er å ta vare på eit skogsområde slik at plante- og dyreliv kan utvikle seg naturleg. Her finst mellom anna typisk kystfuruskog i eit vel avgrensa nedbørsfelt fra sjø til fjell. Du er velkommen til verneområdet, men hugs at planter og dyr er freda. Bålbrenning og forsøpling er forbode."

Det er kjekt å vite at i Aust-Agder finnes det et annet naturreservat med samme navn. Så det kan være lett å gjøre forvekslinger.

Tilrettelegging
Det er nylig bygget noen benker og ei lita bu på nordsida av åsen. I tillegg er det bygget "bruer" av halve tømmerstokker over de mest våte stedene. Langs den siste oppstigninga til toppen på østsida er det satt opp tau, siden stien her er veldig bratt.

Vei
Ta buss 61 mot Krokeide, og gå av Sageneset. Gå opp veien med samme navn. Ved et rødt hus øverst i lia går det en skogsvei videre oppover. Denne fører et godt stykke oppover, men vil etterhvert gå over i sti.

Du kan også gå fra Ramberget, men vær da obs på at stien imellom ofte er veldig våt og gjørmete.Hisdalen naturreservat starter på Lysskarsfjellet, noe disse plakatene på toppen opplyser om.Utsikt nordover mot blant annet Bergen lufthavn.Utsikt østover mot Ramberget.Lyseskarfjellet sett fra Høgeåsen.


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering