Strandafjellet
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Strandafjellet

Terreng: Åpen skog
Høyde over havet: 300 meter
Primærfaktor: ?Vimpelen på Strandafjellet vaier slapt i vinden.

Strandafjellet er en kolle på nordsida av Løvstakken. Du kjenner den lett igjen pga. at den har ei flaggstang med vimpel på toppen. Det meste av kollen er dekket av granskog, men det er fin furuskog øverst, og kun enkelttær (ikke skog) helt oppe på toppen.

Tilrettelegging
Den lokale velforeninga har gjort mye for å tilrettelegge Strandafjellet for friluftsliv. I tillegg til flaggstanga på toppen, er det anlagt turvei et godt stykke oppover. Her finnes det benker og til og med bord med jevne mellomrom. Enkelte utsiktspunkter er også ryddet. Litt lenger oppe er det nylig bygget en gapahuk.

Navn
Navnet Stranda kommer av gården med samme navn. Denne gården lå tidligere nede ved havet nedenfor Strandafjellet. Gårdsnavnet Stranda er imidlertid ikke i bruk lenger.

"Jesus lever"-steinen
Langs turveien opp Strandafjellet ligger det en stor stein med teksten "JESUS LEVER". Denne teksten ble rissa inn i steinen for over hundre år siden av murmester Alfred Westerlid fra Indremisjonen. Siden den gang har teksten jevnlig blitt forsterka av ny maling. Dette er etter all sannsynlighet den mest berømte steinen i byfjellene.

Vei
Ta buss 10 mot Wergeland. Når du har kjørt over Puddefjordsbrua og kommer litt opp i høyden, skal du se etter en Ica-butikk. Gå av på busstoppet her. Til høyre for butikken skal du gå opp "snarveien". Denne er skiltet med "Løvstakken". Følg skiltinga mot Løvstakken i hvert kryss du kommer til (litt på skrått oppover mot høyre) til asfalten slutter. Her går det en grusvei oppover, og en grusvei rett fram. Ta den som går oppover. Lenger oppe går veien over i sti, og rett nedenfor toppen deler stien seg. Stien til høyre går opp til toppen av Strandafjellet (mens den til venstre går til Løvstakken).
Utsiktspunktet sett på nært hold. Dette ligger 296 moh. Høyeste punkt (300 moh) ligger lenger bak, men har ikke like bra utsikt.Vest for Strandafjellet (mellom Strandafjellet og Liafjellet) ligger Juvdalen. Dette er en bratt dal full av tett granskog. Stien gjennom denne dalen anbefales ikke!


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering