Høghaugen
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Høghaugen

Terreng: Skog
Høyde over havet: 350 meter
Primærfaktor: 35 meterSnøen ligger lenge på Frotveit.

Høghaugen er på en måte de store kontrasters topp. Hvilket inntrykk den gir deg vil nemlig avhenge av hvilken side du ser den fra:

Sett fra nord og sør er den en smal, liten haug
Sett fra øst og vest er den en lang, stor haug

Mot øst og vest er den stupbratt og utilgjengelig
Mot nord og sør er den slakk og tilgjengelig

På vestsida er den åpen og lys med trefrie områder
På østsida er den lukka og mørk, med granplantinger og einekratt

Langs nordenden innbyr den til fri ferdsel
Langs sørenden er det hytter og gjerder som blokkerer

Toppen har flere gode utsiktspunkt mot nord
Men en godt gjømt varde i krattet mot sørUtsikt mot Bontveit.


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering