Smørås: Torneberget
[Kart...]   Forside   Finne sti?   App   

Smørås: Torneberget

Terreng: Skog
Høyde over havet: 235 meter
Primærfaktor: ?Varden på Torneberget.Bygningene tilhører antennetårnet, som står rett til høyre for bildet.

Rett over Smørås gård ligger denne mini-toppen. Her er det en varde og et høyt antennetårn. De bygningene på bildet hører til dette tårnet.

Smørås gård
Man regner med at Smørås gård ble ryddet allerede i vikingetida. Ei stund fungerte den som egen gård, deretter ble den sæter under Skjold, før den igjen ble egen gård. Navnet "smør" betyr "noe som er fordelaktig og innbringende". I dag er Smørås gård delt opp i flere mindre bruk, og har (i 2002) til sammen ca. 200 mål med dyrkbar jord.

Vei
Ta buss 76 til Smørås, og gå av ved Smørås snuplass (siste stopp). Gå så opp veien til venstre, og følg denne gjennom Smøråsgårdene helt til den slutter. Her går det en sti opp i skogen. Stien er skiltet med "Smøråsfjellet". Men det er et stykke å gå før du kommer deg opp i skogen. Og du kan ikke kjøre hele veien, ettersom siste del er privat. Når du er i skogen er det bare å gå mot det godt synlige antennetårnet.


blog comments powered by Disqus


(C) 2009-2017 Christian Berge

Personvernerklering