Litteratur

 

 

    Bertrand, J (1883) «Théorie Mathématique de la Richesse Sociale», Journal des Savants 499-508

    Binmore, Ken (1992) Fun and Games - A Text on Game Theory, D. C. Heat and Company, Lexington, Massachusetts

    Cournot, A (1897) {1838} Researches into the Mathematical Principles of the Theory of Wealth, Edited by N. Bacon, Macmillan, New York

    Gibbons, Robert (1992) A Primer in Game Theory, Harvester Wheatsheaf, New York

    Hoff, Kjell Gunnar (1998) Grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse 2. utgave, Tano Aschehoug, Oslo

    Hovi, Jon og Rash, Bjørn Erik (1993) Strategisk handling –Innføring i bruk av rasjonalitetsmodeller og spillteori, Universitetsforlaget, Oslo

    Jacobsen, Dag Ingvar og Thorsvik, Jan (1998) Hvordan organisasjoner fungerer

-Innføring i organisasjon og ledelse, Fagbokforlaget, Bergen-Sandviken

    Johansen, Leif (1983) «Spillteori som grunnlag for samfunnsanalyse», Kriser og beslutningssystemer i samfunnsøkonomien, Universitetsforlaget, Oslo

    Nash, John (1950) «Equilibrium Points in n-Person Games», Proceedings of the National Academy of Sciences 36:48-49

    Rasmusen, Eric (1989) Games and Information -An Introduction to Game Theory, Blackwell, Oxford

    Render, Barry og Stair Jr., Ralph M (2000) Quantitative Analysis for Management 7.utgave, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey

    Ringstad, Vidar (1998) Samfunnsøkonomi 1 -Mikro og markedsøkonomi 4. utgave, Cappelen Akademisk forlag, Oslo

    Shaked, A og Sutton J (1987) «Involuntary Unemployment as a Perfect Equilibrium in a Bargaining Model» The Economics of Bargaining, Edited by Ken Binmore & Partha Dasgupta, Blackwell, Oxford

    Simon, Herbert A og Schaeffer, Jonathan (1992) «The Game of Chess» Handbook of Game Theory Volume 1, Elsevier Science B.V., Amsterdam

    Smith, Adam (1976) {1776}: An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. University of Chicago Press, Chicago

    Stackelberg, H. von (1934) Marktform und Gleichgewicht. Vienna: Julius Springer