Innledning og problemstilling

 

Problemstilling

Da jeg begynte med denne oppgaven visste jeg veldig lite om hva spillteori egentlig var, og hva det kunne brukes til. Etter hvert som jeg leste endel bøker om emnet, fant jeg ut at spillteori kan brukes til veldig mye.

Blant annet til å få svar på eller analysere:

            -Hvor ofte er det rasjonelt å bløffe i poker?

            -Hvorfor holder et kartell sammen?

            -Bør man stemme ved stortingsvalg?

            -Hvordan bør man opptre i auksjoner eller forhandlinger?

            -Hvordan kan man få datamaskiner til å spille sjakk?

I denne oppgaven har jeg valgt å se på hvordan spillteori kan brukes til å analysere ufullkommen konkurranse. Grunnen til det, er at de fleste innføringsbøker i bedrifts- eller samfunnsøkonomi viser hvordan bedriftene tilpasser seg under enten monopol eller fullkommen konkurranse, mens markedsformer som ligger i mellom ikke forklares så nøye. Spillteori kan brukes til å forklare atferd i markedsformer som ligger mellom disse to ytterpunktene. Den kan også vise hvordan markedslikevekta i fullkommen konkurranse oppstår.

Problemstillinga for denne oppgaven blir derfor:

 

                        Hva er spillteori?

                        Hvordan kan spillteori brukes for å analysere ufullkommen konkurranse?

 

Forkunnskaper

Spillteori er en matematisk teori, og det kreves derfor noen forkunnskaper om matematikk for å forstå hva som skjer i de ulike modellene. Leseren bør kjenne til hva som menes med den deriverte av en funksjon, hvordan den kan brukes til å finne toppunkter, og nåverdi-beregning. I tillegg er det en fordel å vite hvordan integral kan brukes til å finne arealet under grafer. Eventuelt er en mulighet å hoppe over beregningene, og bare lese konklusjonene.

Lesere som har grunnleggende kunnskaper om markedsøkonomi (jf. Ringstad 1998), kan hoppe over kapittel 2.