Spillby

Innhold:


Forside

Innledning

1.Innbrudd hos baker Skalk
-Introduksjon til spillteori

2. Den usynlige hånd
-Teorien om fullkommen konkurranse

3. Statiske spill
-Dominerte strategier og Nash-likevekt

4. Baker Skalk mot baker Skorpe
-Cournot`s duopolmodell

5. Kamerasalg
-Bertrands duopolmodell

6. Opera eller brytekamp
-Spill med to eller ingen Nash-likevekter

7. Dynamiske spill
-Baklengs induksjon

8. Gisseldrama
-Nash-likevekter i dynamiske spill

9. En stor og en liten
-Bertrands duopolmodell

10. Informativ informasjon
-Informasjonssett og statiske spill i utvidet form

11. En hemmelig avtale
-Kartell og gjentatte spill

12. To land og to bakeri
-Toll og ufullkommen internasjonal konkurranse

13. Utveksling av krav
-Bilateralt monopol og forhandlinger

14. Fra monopol til fullkommen konkurranse
-Hva skjer når antall markedsaktører øker?

Avslutning

Appendiks

Litteratur


Hvis du har spørsmål eller kommentarer, send en e-post til spillteori krøllalfa spillby.com