Appendiks - Beregninger til kapittel 10

 

Hvis begge spiller strategien "Alltid bryt avtalen":

               

Hvis begge spiller strategien "Alltid følg avtalen":

               

Hvis en spiller "Trigger" og en spiller "Alltid bryt avtalen":

                Den som spiller "Trigger":

                Den som bryter avtalen:

 

Hvis en spiller "Alltid bryt avtalen" og en spiller "tit for tat":

                Samme resultat som "trigger"/"alltid bryt"

Hvis en spiller "Tat for tit" og en spiller "Alltid bryt avtalen":

                Den som spiller "Tat for tit": 

                Den som bryter avtalen: 

Hvis en spiller "Alltid bryt avtalen" og en spiller "Alltid følg avtalen":

                Den som bryter avtalen:

                Den som følger avtalen: 

Hvis en spiller "Trigger" og en spiller "Alltid følg avtalen":

                Resultatet blir det samme som om begge følger avtalen

Hvis en spiller "Tit for tat" og en spiller "Alltid følg avtalen":

                Resultatet blir at begge følger avtalen

Hvis en spiller "Tat for tit" og en spiller "Alltid følg avtalen":

                Resultatet blir det somme som "Alltid bryt"/"Alltid følg"

Hvis begge spiller "Trigger":

                Resultatet blir at begge følger avtalen

Hvis en spiller "Tit for tat" og en spiller "Trigger":

                Resultatet blir at begge følger avtalen

Hvis en spiller "Tat for tit" og en spiller "Trigger":

                Den som spiller "trigger":      

                        Den som spiller "Tat for tit":

Hvis begge spiller "Tit for tat":

                Resultatet blir at begge følger avtalen

Hvis en spiller "Tit for tat" og en spiller "tat for tit":

                Den som spiller "tit for tat":

                Den som spiller "tat for tat":

Hvis begge spiller "tat for tit":