Spillby snikeband

Spillby snikeband ble starta i begynnelsen av 2019, av Passasjerforbundets leder Gunnar Znicke. Årsaken til at bandet ble starta, var at forbundet sårt trengte flere inntekter for å dekke leders økende botutgifter.


Gunnar Znicke

Forbundets øvrige styremedlemmer Sandra Sansibar Raude og Olav Hansen omfavna ideen, og dermed ble snikebandet en realitet. Gunnar er både leder av bandet, og med sin el-gitar er han også den viktigste musikeren og eneste uuannværlige person i bandet.

Sjekk ut bandets side på SoundCloud

Eller YouTube:

Passasjerforbundet ønsker å understreke at Snikebandet offisielt sett er helt og fullstending i mot sniking på bussen, og bandet oppfordrer ikke til sniking i det hele tatt. Absolutt ikke, offisielt sett, altså. At alle i bandets ledelse er durkdrevne snikere er en annen sak. Vi sniker nemlig som individuelle personer, og ikke som representanter for Snikebandet.