Lesson 17 - Mange spørsmål
Mystery of Fantoft - Learn Norwegian using Nynorsk
Find us on Facebook
Get it on Google Play

Lessons

Velkommen

1. Hei!

2. Hallo!

3. På flyplassen

4. På Bybanen

5. Ny student

6. I Fantofthallen

7. Ein trist dag

8. Hybelen er ledig

9. Samtale med ein venn

10. På veg til Ikea

11. Ungar som leiker

12. Gåvekjøp

13. Invitasjon til fest

14. På fest

15. Per Spelmann

16. Oppdaginga

17. Mange spørsmål
Lessons Text summary

18. På Bryggen

19. Familien min

Feedback

If you have any questions or comments, please e-mail me at brettspill1000 at yahoo.no

Previous

NextLesson 17 - Mange spørsmål

Mange spørsmål

Many questions

Many questions


Ole og Maria har mange spørsmål.

Ole and Maria have many questions.

Ole and Maria have many questions.

In this lessons we will look at the most common questions words in Norwegian.

Kven la konvolutten bak senga hennar?

Who put the envelope behind the bed of hers?


Korfor la dei han der?

Why put they him there?

Why did they put it there?

Remember that «han» here refers to «konvolutt», a masculine noun.

Når la dei han der?

When put they him there?

When did they put it there?


Korleis kom dei seg inn på hennar rom?

How come they themselves into her room?

How did they get into her room?

Possessive pronouns (like in this case «hennar») may also be put before the noun. But if you do that, you will often give more focus to the possessive pronoun. «rommet hennar» = «her room», but «hennar room» = «her room»

Kor mange var dei?

How many were they?

How many were they?


Kor lenge har konvolutten vore der?

How long has the envelope been there?

How long has the envelope been there?


Kva for ein konvolutt er det?

Which envelope is it?

Which kind of envelope is it?

«Kva for ein/ei/eit» = «which»

Kva betyr eigentleg innhaldet?

What means really the content?

What does the content really mean?

«Innhald» (n)

No dei finne nokon svar!

Now must they find some answers!

They must find some answers now!

«Svar» (n)

ein kovolutt, konvolutten, konvoluttar, konvoluttane

an envelope, the envelope, envelopes, the envelopes

an envelope, the envelope, envelopes, the envelopes

A reminder on how to do the masculine conjugation.

ei seng, senga, senger, sengene

a bed, the bed, beds, the beds

a bed, the bed, beds, the beds

A reminder on how to do the feminine conjugation.

eit svar, svaret, svar, svara

an answer, the answer, answers, the answers

an answer, the answer, answers, the answers

A reminder on how to do the neuter conjugation.

Previous

Next