Best scores in VN

 NameLevelScore
1.sas734
2.qeenn828
3.c?t627
4.q trong725
5.titanic724
6.qwedsz524
7.titanic722
8.long722
9.Di?u621
10.sang521
11.sang521
12.qqqq421
13.Tr?n Ph??ng nghi720
14.c7jhhhhhhhhhh520
15.qu?n kaki zzzxxcfvvffghnk420
16.c? ??p zai819
17.anh khoa519
18.qqq419
19.NAM718
20.titani618
21.soss518
22.h?o h?o mì717
23.nghe Gia H?ng con nhà b?717
24.bowddfvbhj617
25.bowddfvbhj517
26.amongus1016
27.hung con916
28.Ben716
29.th?ng chó ti?p716
30.win716
31.mì h?o h?o516
32.qwsdfrrrr416
33.Thy ?ã ???c các yêu tôi n416
34.Minh416
35.qqq416
36.a mong usqqqttc316
37.1ttgg316
38.c? ??p zai316
39.L?C THANH LAM1015
40.tài715
41.TRAAN515
42.fff415
43.NAM415
44.ken315
45.qqqq315
46.qwsq1514
47.qwsq1214
48.h?ng cao814
49.Boss714
50.kirrrqqqq614
51.c? ??p zai614
52.haizz614
53.fff514
54.qwedsz414
55.c? ??p zai414
56.qqqqqqqqq414
57.??c 3?ê414
58.anh khoa314
59.l94fgekb314
60.TTNN314
61.c?t314
62.qwertyuioplkjhgfdsazxcvbn214
63.L?C THANH LAM1813
64.ccv913
65.Nguy?n Hoàng Vinh813
66.cá m?p con713
67.wwwwqqd513
68.c?t413
69.bill có nhi?u 10413
70.LE MANH Quân313
71.qeenn313
72.bill có nhi?u 10313
73.long313
74.among on313
75.c?t313
76.wWwwww213
77.edfcvvghb213
78.titanic512
79.what the fuck512
80.c? ??p zai412
81.what the fuck412
82.ddfggffgbnnmm312
83.c? ??p zai312
84.cty123a312
85.Nguy?n Tr?ng Phúc312
86.ddfggffgbnn212
87.titanic212


If you find inappropiate or offensive names in this list, please report to brettspill000@yahoo.no