Spillby

Hovedsiden
BrettspilltoppenRegler:

Beleiringsspill
Bondesjakk
Fire på rad
Hex
Hexapawn
Mankala
Othello
SperrekampJavaspill:

Bondesjakk

Fire på rad 1
Fire på rad 2

Hex 1
Hex 2

Sperrekamp 1
Sperrekamp 2


Pålogging for administrator

Beleiringsspill

Antall spillere: 2. Den ene spilleren er forsvarer, mens den andre er angriper.

Brett: Brettet består av 33 felter, formet som et tykt kryss. De øverste 9 feltene ligger innenfor en festning, mens resten ligger utenfor.

Brikker: Forsvareren skal ha to brikker, mens angriperen skal ha 24. Utseende på brikkene har ikke så mye å si, så lenge man ser forskjell på forsvarere og angripere. Forsvareren skal plassere sine to brikker på valgfrie posisjoner innenfor fortet, mens angriperen setter sine brikker opp på alle feltene utenfor.

Meningen med spillet: For angriperen gjelder det å erobre fortet. Fortet er erobret når angriperen har satt sine brikker på alle de ni feltene i fortet. Dermed må målet for forsvareren være å hindre angriperen i dette. Forsvareren vinner ved å slå ut så mange av angriperen sine brikker at dette ikke lenger er mulig, dvs. når angriperen har færre enn ni brikker igjen. Forsvarerne vinner også hvis han har en brikke inne i fortet som angriperen ikke kan tvinge ut (angriperen kan tvinge forsvareren ut av fortet ved å tvinge han til å slå ut forsvarerbrikker).
Men spillet kan også ende uavgjort. Det skjer hvis forsvarerne er ute av festningen, og ikke kan komme inn igjen, samtidig som angriperen ikke klarer å plassere brikker på alle feltene i fortet.

Slik spiller man: Spillerne flytter en og en brikke annenhver gang. Forsvarerne sine brikker kan flytte langs alle strekene på brettet, mens angriperne bare kan flytte langs de røde (hvite) strekene. Alle brikkene kan også gå inn og ut av fortet så lenge det er mulig. Man kan normalt bare flytte ett steg om gangen.
Men forsvarerne kan også slå ut angripere. Dette kan de gjøre ved å hoppe over dem når det er ledig plass bak. De angriperne som hoppes over og slås ut fjernes fra brettet. Flere angripere kan slås ut på en gang, uavhengig om de står i rekke, i vinkel eller i sikksakk. Forsvarerne har imidlertid ikke bare en rett til å slå ut angripere, men også en plikt. Hvis en forsvarer har mulighet til å slå ut minst en angriper, men ikke gjør det, så kan angriperne fjerne denne forsvarsbrikken fra brettet.

Slutt: Spillet er over når forsvarerne eller angriperne har vunnet, eller om spillet ender uavgjort. Se under "Meningen med spillet" over.

Kilde: Damms Spillmagasin


(Se resultat)Alt i Brikkeparken brukes på eget ansvar. Jeg kan ikke garantere for feilfrihet, virusfrihet o.l. Men send meg gjerne en e-post hvis du finner feil,eller har spørsmål eller kommentarer.
(C) Christian Berge
brikkeparkenspillby.com

Spørsmål om regler kan også stilles i forumet.

Denne siden har vært besøkt av 1 personer så langt i løpet av denne uka.