Spillby

Hovedsiden
BrettspilltoppenRegler:

Beleiringsspill
Bondesjakk
Fire på rad
Hex
Hexapawn
Mankala
Othello
SperrekampJavaspill:

Bondesjakk

Fire på rad 1
Fire på rad 2

Hex 1
Hex 2

Sperrekamp 1
Sperrekamp 2


Pålogging for administrator

Othello

Antall spillere: 2

Brett: Brettet er kvadratisk, og består av 8x8 ruter.

Brikker: I dette spillet er brikkene flate sirkler, med forskjellig farge på hver side. For eksempel kan alle brikkene være sorte på den ene siden, og hvit på den andre. Eller de kan være blå på den ene, og rød på den andre (sånn som i figurene her). Når spillet starter skal fire brikker plasseres på de fire rutene midt på brettet, som figuren viser. I tillegg skal hver spiller ha 30 brikker hver.

Meningen med spillet: Å få brikker med din farge på flest mulig av rutene.

Slik spiller man:
Hver gang det er din tur, skal du legge ut en ny brikke på brettet (hvis det er mulig). Brikken skal være vendt med din farge opp. Du har bare lov til å legge ut brikker som fører til at en eller flere av motstanderen sine brikker blir "omringet" på to motsatte sider. De grønne sirklene i figuren over viser hva som er rød sine lovlige trekk. Hver gang en brikke legges ut skal de av mostanderens brikker som blir "omringet" på denne måten, snus. Dette medfører at hver gang du legger ut en brikke, så må du altså kunne snu minst én av mostanderen sine brikker. Så hvis rød for eksempel spiller ut en brikke i den ruta som er markert med (*), skal den blå brikken under snus, slik at den blir rød.
Det er bare brikker som blir "omringet" av nye brikker på brettet som skal snus. Så selv om en brikke som blir snudd fører til enda flere brikker blir "omringet" på samme måte, så skal ikke de snus.
Figuren til høyre viser et annet eksempel litt senere i spillet. Her er det blå sine mulige trekk som er markert med grønne sirkler. De grønne linjene viser hvilke røde brikker som skal snus ved spill av de forskjellige trekkene. Hvis for eksempel blå legger en brikke i ruta markert med (*), så skal tre av de røde brikkene snus og bli blå.
Hvis en av spillerne ikke kan gjøre noen lovlige trekk (pga. stillingen på brettet eller fordi han er tom for brikker), må han si pass, og det blir den andre spilleren sin tur igjen.

Slutt: Spillet er over når ingen av spillerne lenger kan gjøre noen lovlige trekk. Den som da har flest i brikker i sin farge på brettet vinner.

Kilde: Anders Kierulf: "Brand - an Othello program" i M. A. Bramer: Computer game-playing : theory and practice


(Se resultat)Alt i Brikkeparken brukes på eget ansvar. Jeg kan ikke garantere for feilfrihet, virusfrihet o.l. Men send meg gjerne en e-post hvis du finner feil,eller har spørsmål eller kommentarer.
(C) Christian Berge
brikkeparkenspillby.com

Spørsmål om regler kan også stilles i forumet.

Denne siden har vært besøkt av 2 personer så langt i løpet av denne uka.