Femkort

Antall spillere: 2-10
Antall kort: 52. Hver spiller skal ha fem kort.
Kortenes verdi: Ess er høyest og to er lavest.
Meningen med spillet: Å ta det siste stikket.

Slik spiller man: Først skal det være en satsingsrunde på samme måte som i poker. Det betyr at spiller en satser et beløp. Neste spiller må satse like mye eller mer, eller kaste seg. Satsingsrunden fortsetter helt til alle har satset like mye, og pengene går da inn i potten.
Man kan også ha det sånn at man må betale for å få kort.
Den som begynner spiller ut et kort. Neste spiller må spille et høyere kort i samme farge. Hvis han ikke har et høyere må han spille et lavere kort i fargen. Har han heller ikke det, må han sake et valgfritt kort.
Den som la på det høyeste kortet i den fargen som ble spilt, får stikket, og han skal spille ut det neste kortet.
Slutt: Runden er ferdig når spillerne er tomme for kort. Den som tok det siste stikket vinner potten.

(C) Christian Berge

Send gjerne en e-post til brettspill1000 krøllalfa yahoo.no om du lurer på noe