Whist

Antall spillere: 4. To og to er på lag (makkere).
Antall kort: 52. Hver spiller skal ha 13 kort.
Kortenes verdi: Ess er høyest og to er lavest.
Meningen med spillet: Å sammen med makker ta flest eller færrest stikk.

Slik spiller man: Før spillet begynner, skal spillerne melde om de vil ha PASS spill eller GRAND spill. I et pass-spill er det om å gjøre å ta færrest stikk, mens det i et grand- spill er meningen å ta flest.
Spiller én starter å melde enten PASS eller GRAND. Hvis han melder pass, skal neste spiller melde. Men hvis han melder grand, er meldingsrunden ferdig, og man skal spille grand. Hvis alle melder pass blir det pass-spill.
I et GRAND spill begynner den som sitter til høyre for spilleren som meldte grand, å spille ut, mens i et PASS spill er det personen til venstre for den som meldte sist, som begynner.

Man spiller om stikk på vanlig måte. Den som begynner spiller ut et kort. De andre spillerne må spille ut et kort i samme farge, og den som har spilt det høyeste kortet vinner dette stikket. Den som vinner stikket skal spille ut det neste kortet. Hvis man ikke har flere kort i den fargen som spilles, må man spille et annet, valgfritt kort. Men man kan ikke da få stikket (man saker da et kort).
Slutt: Runden er ferdig når spillerne er tomme for kort.
Poeng: I grand-spill kalles de seks første stikkene et makker-par får, for grunnstikk. Disse gir ikke poeng. De neste stikkene kalles trekk. Hvis det paret som meldte grand har flest stikk, gir hvert trekk ett poeng. Har motstanderne flest stikk, får de to poeng for hvert trekk. Hvis noen for eksempel har meldt grand og tar 8 stikk, vil de få to poeng. (8 minus 6)
I pass-spill gir hvert stikk mindre enn seks, ett poeng.

(C) Christian Berge

Send gjerne en e-post til brettspill1000 krøllalfa yahoo.no om du lurer på noe