Tomannswhist

Antall spillere: 2
Antall kort: 52. Hver spiller skal ha 13 kort. Resten av kortene legges i en bunke midt på bordet. Det øverste kortet i bunken snus og legges oppå. Dette kortet viser hvilken farge som blir trumf.
Kortenes verdi: Ess er høyest og to er lavest. Trumf er høyere enn andre kort.
Meningen med spillet: Å få flest stikk i andre avdeling av spillet, for på den måten å få flest poeng.
Slik spiller man i 1. avdeling:
Den som starter spiller ut et kort, og spiller 2 må deretter spille ut et kort i samme farge (hvis mulig). Den som spilte ut det høyeste kortet vinner stikket. De to kortene som sammen dannet stikket legges imidlertid bort og brukes ikke mer. Den som vant stikket skal så ta inn det øverste (og synlige) kortet i bunken opp på hånda. Den som tapte stikket tar neste kort i bunken opp på sin hånd (uten å vise det). Første runde fortsetter så lenge det er flere kort i bunken.
Slik spiller man i 2. avdeling:
Her spiller man om stikk på vanlig måte, med de 13 kortene man har igjen på hånda etter første avdeling.
Slutt: Omgangen er ferdig når spillerne er tomme fort kort. Hele spillet er ferdig når en spiller har fått minst 13 poeng.
Poeng: Hvert stikk mer enn seks gir deg ett poeng. Ni stikk gir deg for eksempel tre poeng.
(C) Christian Berge

Send gjerne en e-post til brettspill1000 krøllalfa yahoo.no om du lurer på noe