Canasta

Antall spillere: Det er best med fire spillere, hvor to og to er på lag. Men det er også mulig å spille individuelt. Det kan da være 2-6 spillere.
Antall kort: Det brukes to kortstokker med fire jokere, altså totalt 108 kort. Hvis dere spiller Canasta som et parspill skal hver spiller ha 11 kort. Spiller dere individuelt skal hver spiller ha 13 kort.
Resten av kortene legges i en bunke. Det øverste kortet i bunken snus og legges ved siden av.
Kortenes verdi: Hvert kort gir forskjellige verdipoeng. Se tabell under.
Meningen med spillet: Meningen med spillet er å få flest poeng. Dette gjør du ved å samle på like kort og bygge canastaer. En canasta består av sju eller fler like kort (For eksempel sju knekter). Jokere og toere kan ersatte andre kort. Trèere kan ikke brukes til å bygge canastaer.

Slik spiller man: Spillet foregår slik at når det er din tur, skal du enten ta inn hele sakehaugen eller det øverste kortet i bunken. Så skal du sake et kort.
Men hvis du vil ta inn sakehaugen er det flere regler du må følge. Reglene er litt forskjellige avhengig av om du har åpnet (se under) eller ikke:
Før du har åpnet: Du må ha to kort som er lik det øverste i sakehaugen. Disse kortene må kunne brukes i en kombinasjon på bordet (se under), og kombinasjonen må gi nok poeng til å åpne.
Etter at du har åpnet: Du må ha enten ett kort som er lik det øverste i sakehaugen på hånda eller bordet og en joker eller toer, eller du må ha to like. Disse kortene må brukes i en kombinasjon på bordet.
Når du tar inn sakehaugen, skal du ta de kortene som ikke brukes til å bygge kombinasjoner på hånda.
Spillerne har også flere virkemidler for å hindre andre i å ta inn sakehaugen:
Hvis du saker en sort trèer, kan ikke neste spiller ta inn sakehaugen.
Hvis du saker en rød trèer, er sakehaugen sperret èn runde rundt bordet. Det vil si at ingen kan ta den før det er din tur igjen.
Hvis du saker en joker eller en toer, er sakehaugen sperret slik at den som skal ta den inn, må ha to like av det øverste kortet på hånda.

Åpning: Underveis i spillet kan du legge ut kombinasjoner på bordet. Kombinasjonen består av minst tre like kort. Toere og jokere kan erstatte andre kort, men det må alltid være flere ekte (4-A) kort enn uekte (toere og jokere).
Å åpne vil si å legge ut din første kombinasjon. Denne kombinasjonen må gi et visst antall poeng. Hvor mange poeng den må gi, avhenger av hvor mange poeng du (og makker) har oppnådd tidligere i spillet.

Sum poengPoeng for å åpne
Minuspoeng15
0-149550
1500-299590
3000-4995120

Røde trèere er bonuskort, og kan legges ned på bordet en og en. Når du legger en rød trèer på bordet, skal du trekke inn et nytt kort fra bunken.
Tre eller fire sorte trèere kan legges som en kombinasjon på bordet, men bare akkurat når du går ut.

Slutt: Runden er ferdig når en av spillerne velger å gå ut. Spiller dere canasta som parspill, må du og makker ha to canastaer for å kunne gå ut. Spiller dere individuelt, trenger dere bare èn canasta. Spillet er også over hvis bunken blir tom.
De(n) første som får fem tusen poeng har vunnet.

Poeng: Når runden er ferdig, gir alle kort på bordet pluss-poeng, mens alle kort på hånda gir minus-poeng.

Joker50
Toer20
Ess20
K-810
7-45
Sort trèer5
Rød trèer100

Hvis du har lagt en rød trèer på bordet, og noen går ut uten at du har åpent, gir dine røde trèere minus 200.
Hvis du har alle de røde trèerne, dobles verdien av dem.


I tillegg kan man få bonus-poeng:

Ekte canasta500
Uekte canasta (med jokere/toere)300
Utgang100

(C) Christian Berge

Send gjerne en e-post til brettspill1000 krøllalfa yahoo.no om du lurer på noe