Rummy

Antall spillere: 2-6
Antall kort: 52. Hvis det er to spillere skal hver spiller ha ti kort. Er det tre eller fire spillere skal hver spiller ha sju kort. Og om det er fem eller seks spillere skal hver spiller ha seks kort.
Resten av kortene legges i en bunke. Det øverste kortet i bunken snus og legges ved siden av.
Kortenes verdi: Konge er høyest og ess er lavest. De forskjellige kortene gir også ulike poeng. Bildekort gir 10 poeng, mens de andre gir den verdien som står på dem. Ess gir ett poeng.
Meningen med spillet: Å få minst mulig poeng ved å bli kvitt så mange kort som mulig. Den som blir kvitt alle kortene har fått RUMMY.
Man blir kvitt kort ved å legge ned kombinasjoner på bordet. Kombinasjoner kan bestå av minst tre like, eller tre eller flere kort i serie i en farge. Spillerne kan også bygge videre på kombinasjoner som de andre har lagt ned.

Slik spiller man: Spillet foregår slik at når det er din tur, skal du enten ta inn et kort fra bunken eller fra sakehaugen. Etter at du har tatt inn et kort, kan du legge ut (eller bygge på) kombinasjoner på bordet. Så skal du sake et kort.
Hvis en spiller saker et kort som kunne vært brukt til å bygge på en kombinasjon på bordet, kan den av de andre spillerne som først sier RUMMY ta kortet opp på hånda.

Slutt: Omgangen er ferdig når en spiller har blitt kvitt alle sine kort (går ut). Det siste kortet til han som går ut han imidlertid legge i sakehaugen. Det kan ikke brukes i en kombinasjon. Når en spiller har gått ut, kan ingen legge flere kort ned på bordet.
Poeng: Alle kortene du har igjen på hånda når en spiller går ut, gir poeng. Bildekort gir 10 poeng, ess gir ett, og de øvrige gir den verdien som står på dem.

(C) Christian Berge

Send gjerne en e-post til brettspill1000 krøllalfa yahoo.no om du lurer på noe