President og slave

Antall spillere: 3-5 (best med 4)
Antall kort: Hele kortstokken. Jokere kan også brukes. Alle kortene skal deles ut, det gjør ikke noe om ikke alle får nøyaktig like mange kort.
Kortenes verdi: 2 er høyest, ess nest høyest, deretter kommer Konge, Dame, knekt, ti, ni, åtte, sju, fem, fire, og lavest er tre. Farge har ingen betydning.
Seksere og jokere kan erstatte andre kort.
Meningen med spillet: Å bli kvitt kortene så fort som mulig.

Slik spiller man: Første runde starter den som har kløver tre å spille ut. I neste runde er det den som tapte forrige gang som begynner.

Den som begynner spiller ut ett eller flere like kort. For eksempel to firere. Neste spiller må spille ut like mange kort som den som begynte, men de må være høyere, eller like høye. Han kan for eksempel spille ut to femmere. Slik fortsetter det rundt bordet til alle spillerne har spilt ut kort. Den som spilte ut sist (og dermed spilte ut de høyeste kortene) får stikket, og skal spille ut de(t) neste kortene. Det har imidlertid ingen betydning hvem som får stikket. Det er derfor vanlig at når et stikk er avsluttet, legges alle kortene bort i en felles haug.
Hvis den som vant stikket ikke har flere kort igjen, er det spilleren til venstre for han som skal spille ut de(t) neste kortene.
Hvis man ikke kan (eller vil) spille ut høyere kort enn de forrige spillerne, sier man pass. Den som melder pass får ikke spilt ut noe kort i dette stikket.

Hvis noen for eksempel har spilt fire konger, kan neste spiller spille ut to ess og to seksere. Seksere og jokere kan her erstatte hvilket som helst kort. Også fire seksere kunne dermed vært spilt i dette eksemplet.
Men hvis den som begynner stikket spiller ut bare seksere (eller jokere), har disse verdien seks. Han kan ikke da velge at de for eksempel skal tilsvare toere.

Slutt: Den som først blir kvitt sine kort har vunnet. Nestemann blir nummer 2, osv. Dere må altså fortsette til det bare er én spiller igjen.

Neste runde: Den som vinner får tittelen President. Nummer to blir Visepresident.
Den som taper blir slave, og den nest dårligste blir viseslave. (Hvis det bare er tre spillere, blir ingen visepresident eller viseslave)
Etter at kortene til neste runde er delt ut, skjer følgende før dere begynner å spille:
-Presidenten skal ha de to beste kortene fra slaven, mens han gir tilbake to valgfrie kort til slaven. Presidenten kan også spørre etter noen spesielle kort.
-Visepresidenten skal ha det beste kortet fra viseslaven, mens han gir tilbake et valgfritt kort. Visepresidenten kan også spørre etter et spesielt kort.

(C) Christian Berge

Send gjerne en e-post til brettspill1000 krøllalfa yahoo.no om du lurer på noe