Gin Rummy

Antall spillere: 2.
Antall kort: 52. Hver spiller skal ha ti kort. Resten legges i en bunke. Det øverste kortet i bunken snus og legges ved siden av.
Kortenes verdi: Konge er høyest og ess er lavest. De forskjellige kortene gir også ulike verdipoeng. Bildekort gir 10 poeng, mens de andre gir den verdien som står på dem. Ess gir ett verdipoeng.
Meningen med spillet: Å samle på kombinasjoner. Kombinasjoner kan bestå av minst tre like, eller tre eller flere kort i serie i en farge. Når spillet er ferdig skal kombinasjonene legges ned på bordet, og den som har færrest verdipoeng igjen på hånda, vinner.

Slik spiller man: Spillet foregår slik at når det er din tur, skal du enten ta inn et kort fra bunken eller fra sakehaugen. Så skal du sake et kort. De sakede kortene legges ved siden av bunken med bildet opp.
Det er allikevel et unntak fra denne regelen. Første spiller skal velge om han vil ha det kortet som akkurat ble snudd. Tar han det må han spille med elleve kort. Han får da altså ikke sake et kort. Hvis han ikke vil ha det, er det neste spillers tur.

Slutt: Når en spiller kan legge ut så mange kombinasjoner at han har ti eller færre verdipoeng igjen på hånda, kan han banke i bordet. Runden er da over. Den som banket skal legge ned sine kombinasjoner. Etterpå skal den andre spilleren legge ut sine kombinasjoner. Han kan også bygge videre på motstanderens kombinasjoner.
Poeng: Hvis den som banker (går ut) har færrest verdipoeng igjen på hånda, får han 20 poeng og differansen mellom hendene. Hvis ikke får motspilleren 30 poeng og differansen.
Hvis du kan legge ut alle kortene, har du fått Gin Rummy. Du vil da få 40 poeng i stedet for 20. Men hvis motspilleren også har Gin Rummy, er det han som får 40 poeng.

(C) Christian Berge

Send gjerne en e-post til brettspill1000 krøllalfa yahoo.no om du lurer på noe