Amerikaner

Antall spillere: 3-5 (men best med 4)
Antall kort: Alle 52 kort skal deles ut. Hvis spillerne ikke får like mange kort, må dere ta vekk en eller flere toere.
Kortenes verdi: Ess er høyest og to er lavest.
Meningen med spillet: Å få flest poeng. Man får poeng ved å ta flest mulig stikk, enten alene eller sammen med en hjelper.

Slik spiller man: Før man spiller ut kort skal det være en meldingsrunde. Du melder hvor mange stikk du og en hjelper skal ta. Hvis du for eksempel melder at du skal ta fem stikk, må neste spiller enten si pass eller melde et høyere antall stikk. Meldingsrunden er ferdig når ingen vil by over den siste meldinga. Alternativt kan du melde "Amerikaner". Det er den aller høyeste meldinga, og betyr at du skal ta alle stikkene alene.

Hvis den høyeste meldinga er "Amerikaner", så spilles det uten trumf, og ingen er på lag. Den som meldte "Amerikaner" starter. Men det er veldig sjelden at dette skjer.

Vanligvis er den høyeste meldinga ei tall-melding. Den som meldte høyest skal da starte med å spille ut et kort. Dette kortet bestemmer hva som blir trumf-fargen. Hvis du har meldt høyest og for eksempel spiller ruter 8, så blir ruter trumf. Etter at du har spilt ut det første kortet skal du si hvilket kort du vil at en av de andre spillerne skal spille ut. Dette kortet må også være trumf, og den som har kortet må spille det ut. Han blir din hjelper denne runden.
Man spiller så om stikk på vanlig måte. Den som meldte høyest og hjelperen hans samarbeider om å ta så mange stikk sammen som ble meldt, mens de andre spillerne hver for seg skal ta så mange stikk som mulig.

Slutt: Runden er ferdig når spillerne er tomme for kort.
Poeng: Hvis den spilleren som meldte høyest og medhjelperen hans får minst like mange stikk som meldt, får begge like mange poeng som meldinga. Hvis de for eksempel har meldt at de skal ta åtte stikk, men klarer å ta ti, får de allikevel bare åtte poeng. Hvis de ikke klarer å ta nok stikk, får de like mange minuspoeng som antall stikk de skulle ta. Hvis de trengte åtte stikk, men bare fikk sju, får de altså åtte minuspoeng.
De andre spillerne får ett poeng hver for hvert stikk. De samarbeider ikke, så hvis du klarer å ta to stikk og en annen spiller tar ett, så får du to poeng og han ett poeng.
Hvis noen melder "Amerikaner", så får vedkommende like mange poeng som antall mulige stikk hvis han klarer det. Er dere fire spillere gir altså "Amerikaner" 13 poeng. Men mislykkes han i å ta alle stikkene, så får han like mange minuspoeng (-13 hvis dere er fire spillere).

(C) Christian Berge

Send gjerne en e-post til brettspill1000 krøllalfa yahoo.no om du lurer på noe