Velkommen til nye Korthuset

Først må vi beklage at nettsidene har vært veldig mye nede det siste året. Men vi har nå flytta til nye og mer stabile servere, og regner med at ting nå blir bedre.

De forrige nettsidene var ikke sikre nok mot hacking, og vi må derfor lage alle nettsidene på nytt på en sikrere måte. All funksjonalitet fra de gamle nettsidene er ennå ikke på plass, men mer og mer vil komme etterhvert.

Korhuset er fortsatt ei nettside der du kan finne regler - og kun regler - til kortspill. Du kan ikke spille spillene på denne sida. For å spille spillene trenger du en kortstokk og noen venner.

God spilling!

Kortspilluttrykk

I beskrivelsen av de ulike kortspillreglene i Korthuset har jeg brukt en del forskjellige ord og uttrykk. Istedenfor å gjenta disse uttrykkene flere ganger, så forklares de heller samlet her.

Farge -De fire fargene er spar, hjerter, ruter og kløver.

Spar og kløver er sorte farger, mens hjerter og ruter er røde farger. Vær spesielt oppmerksom på at for eksempel hjerter og ruter er to forskjellige farger.

"Å spille om stikk på vanlig måte" -I ganske mange kortspill spiller man om stikk, og det meste her er likt fra spill til spill. Blant spillene her i Korthuset gjelder dette blant ennet Amerikaner, Bridge, Fem hundre, Femkort, Hjerter, Spar dame, Tomannswhist og Whist.
Den som begynner spiller ut et valgfritt kort fra si hånd. De andre spillerne må deretter (i rekkefølge, med klokka rundt bordet) spille ut et kort hver. Og kortet må være i samme farge som det startspilleren la ut. Den som har spilt det høyeste kortet i denne fargen vinner dette stikket. Han samler sammen de kortene som ble spilt, og legger dem på bordet foran seg med forsida ned. Legg dem på en sånn måte at du kan se hvor mange stikk du har tatt. Den som vinner stikket skal etterpå spille ut det første kortet i neste stikk. Hvis man ikke har flere kort i den fargen som spilles, må man spille et annet, valgfritt kort. Men man kan ikke da få stikket (det kalles ofte for å sake et kort).
I noen spill er en av fargene trumf-farge. Hvis noen av spillerne har spilt en trumf, så er det den som har spilt den høyeste trumfen som vinner stikket. Men fortsatt gjelder regelen om at du må følge farge om du kan. Hvis startspilleren for eksempel spiller ut ruter, og kløver er trumf, så er du også nødt til å spille ut en ruter selv om du også har mange kløver-kort på hånda. Trumf kan først spilles hvis du ikke har flere kort i den spilte fargen (dette kalles for å være renons).

Sake -Å sake et kort vil si å kaste vekk et kort, uten at det kan hjelpe deg noe mer. Et eksempel på dette står i beskrivelsen over. Man det kalles også for å sake et kort når man kaster ut et kort i for eksempel Gin Rummy eller Canasta.

Generell kortspilletikette

Dette er generelle ting og uformelle regler som gjelder for alle kortspill, med mindre reglene for det enkelte spill sier noe annet.

Når dere skal spille kort, så skal én av dere stokke og dele ut kortene. Del ut ett og ett kort til hver spiller. Dette sikrer at kortene blir litt ekstra blanda. Spilleren som sitter til venstre for den som delte ut, begynner spillet.

Turen i spillet går med klokka. Den som begynner gjør altså først sin tur. Deretter gjør personen til venstre for han sin tur, osv.

Viss dere spiller et spill som går over flere runder, så er det den personen som sitter til venstre for den som delte ut sist, som skal dele ut til neste runde. Denne personen er også ansvarlig for å samle inn og stokke kortene først.
(C) Christian Berge

Send gjerne en e-post til brettspill1000 krøllalfa yahoo.no om du lurer på noe